Wie zijn wij

Ontstaan

In het najaar van 2004 kwamen een aantal mensen uit het hele land in Amsterdam bij elkaar n.a.v. een oproep van Frank Smits in . Op dat moment werd het Stilteplatform gevormd met als doel het verbreiden van stilte in de samenleving middels het houden van Stiltebijeenkomsten op iedere eerste zondag van de maand op diverse plekken in het land. In het voorjaar van 2005 werd .

Visie

Stilte is een natuurlijke basisbehoefte van de mens. Alle spirituele stromingen kennen het beoefenen van stilte (mediteren) als methode voor bezinning en groei, en het verkrijgen van meer innerlijke rust en vrede.
De leden van het Stilteplatform hebben een diverse spirituele achtergrond. Bij het verbreiden van stilte in de samenleving zijn deze eigen opvattingen ondergeschikt aan de algemene doelstelling. Het Stilteplatform is dan ook niet gebonden aan een geloofsovertuiging.
Meer over visie...

Missie

De leden van het Stilteplatform willen het belang van het beleven of beoefenen van stilte voor het welzijn van de mens en de samenleving uitdragen. Zij bieden in hun eigen centrum of elders aan belangstellenden de mogelijkheid om – laagdrempelig – stilte te ervaren.
Het platform biedt leden de mogelijkheid om ervaringen en kennis uit te wisselen. Het platform zoekt actief naar mogelijkheden om stilte in de samenleving te verbreiden d.m.v. gezamenlijke publiciteit en een website.

Luisterend, naar de gewijde stem van de Stilte

Met toestemming overgenomen uit "Smile, 365 opgewekte meditaties", pag. 14-15. Uitgeverij BZZToH - isbn 90 453 0289 6.

Organisatie

De leden vormen een netwerk met een gezamenlijke website. Het platform krijgt vorm door de gezamenlijke inzet van de leden, waaronder:

  • De stiltecirkel: een aantal leden van het platform organiseert iedere eerste zondag van de maand op diverse locaties een stiltebijeenkomst;
  • De Dag van de Stilte, waarvoor Stilte.org in 2011 het inititatief heeft genomen;
  • Publicaties: in 2010 heeft Stilte.org een tijdloze Stiltekrant uitgebracht. Actueel worden er initiatieven ontplooid om onze missie op internet – in artikelen en social media – uit te dragen.

Iedereen die de visie en missie onderschrijft en hier actief vorm aan geeft, kan zich aansluiten; voor de voorwaarden voor deelname.

Wilt u ook graag deelnemer zijn of op een of andere manier bijdragen aan Stilte.org dan kunt u zich hier opgeven.