Stilte en bezinning

De behoefte aan stilte, rust en bezinning neemt toe. Dat is heel verklaarbaar. In onze jachtige wereld is weinig ruimte voor rust en stilte.
Verkeerslawaai, mobiele telefoons en achtergrondmuziek dringen zich overal op. De rust en bezinningsmomenten die vroeger een natuurlijke plaats hadden in het dagelijks leven, moeten we nu zelf creëren en in ons eigen leven inbouwen. Dat is niet zo eenvoudig in een samenleving waarin de nadruk wordt gelegd op tempo, consumptie en een hoge waardering voor activiteit.
Waar het vroeger in huis nog vanzelfsprekend stil kon zijn, dringt nu het nieuws via vele televisiekanalen of via internet zich op. Om die reden wordt het steeds moeilijker om rust en stilte in ons leven in te bouwen en wordt de behoefte om deze op een speciale plek te zoeken steeds groter.

Stiltecentra willen antwoord bieden op deze behoefte.
Stiltecentra geven de mogelijkheid om het contact met de stilte en rust in onszelf te herstellen.
Stilte is de grondtoon in ons leven, waar een zekere vrede van uit gaat, die je kunt ervaren.
Stilte kan heilzaam zijn voor wie veel stress ervaart of door een pijnlijke periode gaat. Stilte is een basisbehoefte van de mens om voeling te houden met zichzelf, om antwoorden te krijgen op wezenlijke vragen in ons bestaan.
Door stilte sta je letterlijk stil bij dat wat echt belangrijk is in het leven. Door stilte kunnen we ervaren dat werkelijke rijkdom niet buiten ons te vinden is, maar in het moment van "aandachtig-stil-zijn".
Dit geeft een ondertoon van rust en vrede in ons dagelijks bestaan, waardoor gedachten en gevoelens ons minder in hun greep houden. Eenmaal weer in kontact met deze stilte in onszelf, kunnen we ook in de drukte en snelheid van alledag hierop weer terugvallen. Een regelmatig bezoek aan een Stiltecentrum zal hiertoe kunnen bijdragen.