Stilte als antwoord is een verslag van een zoektocht, een persoonlijk experiment, verweven met de stilte zoals die voorkomt in mythes en legenden, in westerse en oosterse religieuze tradities, in Verlichting, tot onze ambivalente houding ten opzichte van stilte in onze huidige maatschappij.

Het isbn nummer is 9789055946808
Meer informatie over Stilte als antwoord.